Optisk veilengde, den veilengde en lysstråle tilbakelegger i et stoff, multiplisert med brytningsindeksen for stoffet, eller veilengden lyset tilbakelegger, dividert med (målt i enheter av) bølgelengden for lyset i stoffet. At to optiske veilengder er like, vil si at begge veier inneholder like mange bølgelengder av lys med samme frekvens.