Sfærometer, (av sfære og -meter), instrument til måling av krumningen på linser og hulspeil. Består av en vertikalt stilt mikrometerskrue, som sitter i en mutter med tre ben. Ved å sette sfærometeret på en krum flate og stille skruen slik at den berører flaten, finner man høyden og dermed krumningen. Instrumentet benyttes også for å måle små ujevnheter på en flate.