Speilstereoskop, stereoskop som benytter speil i tillegg til linser for derved å øke avstanden mellom bildene som er med i en stereomodell. Forstørrelse og synsfelt kan som regel varieres ved utskifting av okular.