Ultramikroskop, mikroskop med mørkefeltbelysning. Oppfunnet av H. Siedentopf og R. Zsigmondy i 1903; brukes for å iaktta objekter hvis størrelse ligger under grensen for oppløsningsevnen i et vanlig mikroskop. Objektene, f.eks. røykpartikler i luft eller kolloidale partikler i en væske, betraktes gjennom et vanlig mikroskop, men belyses fra siden. Bare lys som blir spredt av partiklene, kommer da inn i mikroskopet. Partikler som er mindre enn lysets bølgelengde, blir ikke optisk avbildet, men sees som små, runde, lysende skiver. En sannere avbildning av så små objekter kan oppnås med elektronmikroskop.