Halvbølgeplate, λ/2-plate, i optikken betegnelse brukt på en tynn, dobbeltbrytende plate, f.eks. en glimmerplate, hvor, for en midlere bølgelengde i det synlige spektrum, gangforskjellen mellom den ordinære og den ekstraordinære stråle (se dobbeltbrytning) er en halv bølgelengde. Sirkulært polarisert lys får ved gjennomgang gjennom en halvbølgeplate motsatt omløpsretning. Halvbølgeplater brukes som hjelpemiddel ved undersøkelser av lysets polarisasjonstilstand.