Halvbølgeplate, λ/2-plate, i optikken betegnelse brukt på en tynn, dobbeltbrytende plate. For en bølgelengde midt i det synlige spekteret, er gangforskjellen mellom den ordinære og den ekstraordinære strålen (se dobbeltbrytning) er en halv bølgelengde. Når sirkulært polarisert lys sendes gjennom en halvbølgeplate, vil dreieretningen til polarisasjonen bli motsatt. Halvbølgeplater brukes som hjelpemiddel for å undersøke lysets polarisasjonstilstand.