Gangforskjell, forskjell i tilbakelagt veilengde for to lysstråler som beveger seg ut fra samme punkt og samles igjen i et annet punkt. Som regel angis gangforskjellen i bølgelengder.