Et bilde som dannes ved hjelp av en linse med fargespredning kalles kromatisk. Bildet av en flamme får en blå eller rød rand, fordi linsens brennvidde og forstørrelse er forskjellige for de forskjellige fargene. Denne kromatiske feil, kalt kromatisk avvik eller kromatisk aberrasjon, kan oppheves ved å kitte sammen en samlelinse og en spredelinse av forskjellige glassorter og med brennvidder valgt slik at fargespredningen i de to linsene opphever hverandre, mens brytningen ikke oppheves. En slik linse kalles akromatisk.