Mikrofotometer, instrument som brukes for å måle lysgjennomgang i små områder av en fotografisk film. Brukes spesielt for fotometri i spektroskopien når man skal bestemme styrken av de enkelte spektrallinjer på grunnlag av svertingen av en film. Filmen betraktes gjennom et mikroskop, og det forstørrede bildet av spektrallinjene registreres med fotocelle el.l.