Kritisk vinkel er i fysikken det samme som grensevinkelen for totalrefleksjon.