Apokromat, (av apo- og gr. 'farge'), linsesystem som er akromatisk for tre bølgelengder og aplanatisk for to. Apokromater benyttes i linsesystemer med høye krav til avbildningskvalitet, som enkelte kikkerter og mikroskoper. Består av flere glassorter.