Fototeodolitt, instrument som består av et kamera og en teodolitt, slik at man med dette både kan fotografere, måle vinkler og foreta optisk lengdemåling. Brukes ved fotogrammetri.