Numerisk apertur, for et mikroskopobjektiv, produktet av brytningsindeks for objektrommet (rommet mellom objekt og objektiv) og sinus til den halve åpningsvinkel for objektivet sett fra objektet. Se mikroskop (oppløsningsevne) og apertur.