Marie Alfred Cornu, fransk fysiker, fra 1867 professor ved École polytechnique i Paris. Særlig kjent for optiske undersøkelser. Målte i 1847 lyshastigheten etter å ha forbedret A. H. L. Fizeaus metode. Kartla 1874–80 den ultrafiolette del av solspekteret. Oppfant cornuprismet, som blir brukt i ultrafiolett-spektrografer. Prismet er sammensatt av et optisk høyredreiende og et venstredreiende kvartsprisme, slik at dobbeltbrytning elimineres.