Bikonveks er beskrivelsen av en linse som er buet utover på begge sider, altså en linse som er konveks begge veier.