Fermats prinsipp, prinsipp oppstilt av P. de Fermat: Når en lysstråle går fra et punkt A til et annet punkt B, velger den en slik vei, at lyset kommer frem på kortest mulig tid.