Aktinometer, fellesbetegnelse på instrumenter til måling av lysintensitet, spesielt intensiteten av direkte sollys og lys som er diffust spredt fra himmelhvelvingen. Aktinometrene kan være basert på måling av strålingens varmevirkning, på lysets kjemiske virkning, f.eks. i fotografisk film (pyrheliometer) eller på strålingens termoelektriske eller fotoelektriske virkning.