Spredelinse er i optikken en linse som er konkav, det vil si en linse som sprer en bunt av innfallende, parallelle lysstråler.