Abbes refraktometer er et refraktometer som Ernst Abbe konstruerte på 1800-tallet.