Newtons teori om at lys skyldes utsendelse av små partikler, korpuskler. Ble på begynnelsen på 1800-tallet stort sett forlatt til fordel for Huygens' bølgeteori. Se foton.