Cassegrainsystem, avbildningssystem for speilkikkert (reflektor), med en spesiell kombinasjon av hulspeil og kulespeil som øker kikkertens forstørrelse. Strålebunten fra objektet blir kastet tilbake fra hulspeilet mot kulespeilet (dette er plassert i kikkertens akse, innenfor hulspeilets brennplan). Herfra kastes den innsnevrede strålebunten gjennom en åpning sentralt i hulspeilet og ut til okularet. På samme måte som en barlowlinse i et linsesystem, vil kulespeilet øke systemets brennvidde, og dermed forstørrelse, men uten at kikkertens lengde øker. Systemet ble oppfunnet i 1672 av N. Cassegrain.