Konkavgitter, optisk gitter risset inn på en konkav, vanligvis sfærisk, speilplate. Konkavgitteret blir brukt i spektroskoper og spektrografer. Det overflødiggjør linser eller hulspeil idet gitteret selv virker som hulspeil. Konkavgitter anvendes særlig ved undersøkelse av stråling som absorberes i linser, altså ultrafiolett og infrarød stråling. Jfr. spektralanalyse. Oppfunnet av H. A. Rowland.