Tubus, rør, kikkertrør, mikroskoprør. Tubuslengden eller dets optiske intervall er avstanden mellom objektivets og okularets brennpunkter inne i mikroskoprøret.