Vakuumspektrograf, spektrograf der strålingen går gjennom vakuum. Brukes for undersøkelse av kortbølget ultrafiolett stråling som absorberes sterkt i luft.