Refleksjonsmikroskop, elektronmikroskop hvor objektet belyses av en elektronstråle som faller nesten parallelt med overflaten og reflekteres av denne. Den reflekterte strålen gir et relieffbilde av overflaten. Brukes for å undersøke overflaten av objekter som er så tykke at man ikke får noe brukbart bilde ved å la strålen gå gjennom dem.