Linsestyrke, betegnelse på en linses evne til å samle lysstråler. Som enhet for linsestyrke brukes dioptrier, som er 1 dividert på brennvidden, 1/f, når brennvidden f er målt i meter. Samlelinser har positiv linsestyrke, spredelinser negativ.