Brewsters vinkel, den innfallsvinkelen som gir reflektert stråle vinkelrett på den brutte, se også Brewsters lov. Ved denne innfallsvinkelen blir den reflekterte strålen fullstendig polarisert parallelt med refleksjonsflaten. Se polarisert lys.