Alexandre Edmond Becquerel, sønn av A. C. Becquerel, fulgte 1878 sin far i stillingen ved det naturhistoriske museum (Musée d'histoire naturelle). Særlige viktige var hans arbeider i optikk.