Spektralfarger er serien av farger i spekteret for lys fra et hvitglødende, fast legeme