Fresneldiffraksjon, bøyning (diffraksjon) av lys som fremkommer ved at man plasserer en blender med én eller flere små åpninger mellom en lyskilde og en skjerm, slik at man uten å gjøre bruk av linser får dannet et interferensbilde på skjermen. Jfr. fraunhoferdiffraksjon.