Geologi er læren om Jordens oppbygning og historie. Geologi er en svært omfattende vitenskap, hvor kjernen er kunnskap om bergarter, mineraler og smelter som jorden består av, jordens struktur og oppbygning fra indre kjerne til overflaten og fra atomskala til hele klodens størrelse. Videre omfatter geologi forståelse for de geologiske prosessene som ligger bak. Hele artikkelen

Ny artikkel