Immersjonsmetode, brukes for å bestemme et minerals brytningsindeks. Små fragmenter av mineralet plasseres i såkalte immersjonsvæsker med kjent brytningsindeks. Under mikroskopet vil man se en lyslinje (Beckes lyslinje) rundt mineralkornene. Ved å senke mikroskopbordet vil lyslinjen bevege seg inn i det medium som har den høyeste brytningsindeks. Kornets konturer vil forsvinne når dets brytningsindeks er helt sammenfallende med væskens.