Ofittisk struktur, mikrostruktur i basaltiske bergarter, karakterisert ved regelmessige lister av plagioklas som sitter inne i større pyroksenkrystaller.