Aksessorisk brukes om mineraler som forekommer i relativt små mengder (ofte mindre enn 1 prosent) i en bergart, og som ikke betyr noe for bergartens egenskaper eller utseende. Aksessoriske mineraler som zirkon og titanitt kan være viktige for til aldersdatering av bergarten.