Trykkoppløsning, oppløsning av mineraler som fortrinnsvis skjer langs kontaktflater mellom mineralkorn, der det ytre trykk overskrider det hydrostatiske trykket i porevæsken. Det oppløste materiale kan felles ut igjen i tilgrensende områder, der trykket er lavere. På denne måten kan f.eks. sammentrykket sand bindes sammen til en fast sandstein.