Variole, nøttestort, kuleformet krystallaggregat, som finnes i enkelte basiske bergarter, særlig basalter. Aggregatet er bygd opp av krystallnåler i radiær anordning. Den tilsvarende tekstur kalles variolittisk. Jfr. sfærolitt.