Lagflate, flate i en lagdelt bergart som fremkommer ved oppsplitting langs plan mer eller mindre parallelle med den generelle orientering av laget. Se fall og foldning.