Seismikk er et fagfelt som bruker lydbølger til å avbilde jordskorpen.

Resultatene fra seismiske analyser brukes i forbindelse med planlegging av tunneler, til leting etter malm og ved gruvevirksomhet, og til leting etter og kartlegging av olje og gass.

Kraftige lydsignaler sendes ned i jordskorpen, for eksempel med dynamitt (på land) eller luftkanoner (til vanns). Deretter registreres lydbølgene som returneres fra undergrunnen. Basert på disse akustiske signalene brukes fysiske lover for å tolke undergrunnens variasjon i tetthet og lydhastighet, som igjen skyldes variasjoner i type sedimenter og bergarter. Denne informasjonen brukes til å forstå og kartlegge jordskorpens struktur og egenskaper.

Det finnes to hovedtyper seismiske data:

  • Refraksjonsseismiske data, hvor lydbølgenes brytning gjennom laggrenser i undergrunnen studeres.
  • Refleksjonsseismiske data, der reflektert energi brukes til å få informasjon om undergrunnen.

Refleksjonsseismikk er av fundamental betydning for leting etter og kartlegging av olje- og gassforekomster, men brukes også ved kartlegging av malm og kullforekomster, geotermal kartlegging, planlegging av undersjøiske tunneler og til mer generell forskning på jordskorpens oppbygging og dannelse.

Seismiske data gir informasjon om endring i hastighet og tetthet som representerer endringer i berggrunnens fysiske egenskaper. Seismiske data gir altså ikke entydig informasjon om bergartstype, og må derfor tolkes geologisk. Dataene fremstilles i tid (sekunder) etter hvor lang tid det tar fra lydbølgen sendes ut til den returnerer til overflaten. Tid kan konverteres til dyp (dybdekonvertering) ved kunnskap om hvor raskt lyd forplanter seg gjennom de ulike lagene. Et eksempel på en seismisk linje er vist i artikkelen om diskordanser.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

10. august skrev Svein Askheim

Denne artikkelen bør flyttes til kategorien petroleumsgeologi og flettes med petroleum-geofysiske metoder. Seismikk er en metode til å kartlegge geologi.

10. august svarte Haakon Fossen

Kanskje, men selv om seismikk brukes i utstrakt grad i petroleumsgeologi brukes det også til andre formål. Jeg skal legge til en setning om det i artikkelen. Seismikk sorterer generelt under geofysikk. I snl.no finnes ikke geofysikk som en egen kategori ut fra det jeg kan se. Derimot er geofysikk forklart under geologi. Når geofysikk og geologi kombineres kalles det som regel "geovitenskap". For eksempel "Institutt for geovitenskap" ved UiB. Jeg vet ikke om en bør endre "Geologi" til "Geovitenskap", men jeg ville beholdt geofysikk som det er, og ikke begrense det til petroleumsgeologi.

10. august skrev Svein Askheim

Takk for svar. Det ville hjelpe dersom en ny kategori ble opprettet for å samle disse artiklene. I dag finnes artikler under ulike kategorier som ikke dekker en viktig virksomhet og vitenskap for Norge. mvh Svein

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.