Sammenligning og parallellisering av mineralforekomster, bergarter, avleiringer, fossiler, geologiske aldere, landskap o.l. i forskjellige forekomster eller geografiske områder. Formålet for korrelasjon er å fastslå innbyrdes samsvar, likheter eller forskjeller, for på denne måten å utlede dannelsesmåte, sammensetning, alder m.m.