Geotravers, en bredt anlagt undersøkelse av et utvalgt område ved et samarbeid mellom forskjellige geologiske og geofysiske disipliner. Et norsk geotraversprosjekt ble startet i 1969 og avsluttet 1975. Det omfattet en 150 km bred sone fra svenskegrensen i sørøst over Oslofeltet, Molde, Norskehavet og Jan Mayen til Grønland, pluss Lofoten–Vesterålen og det sentrale Trondheimsfeltet.