Det utseende en krystall vil kunne ha, beroende på den relative utvikling av de samme krystallformer. Noen enkle eksempler er vist i figuren. Habitus (eng. habit) brukes ofte feilaktig om krystalldrakt, det vil si det utseende en krystall har på grunn av opptreden av ulike krystallformer.