Hydrotermal, i geologien om varme, vandige løsninger som gjennomtrenger bergartene, se hydrotermale prosesser.