Sklerometer, instrument for måling av et minerals absolutte hardhet, først konstruert av T. J. Seebeck 1833. En stålspiss eller diamant med kjent belastning risser i materialet og hardheten måles av rissets dybde og form.