Isobaser, linjer på et kart, trukket gjennom punkter som viser samme hevning eller senkning av jordskorpen i løpet av et gitt geologisk tidsrom, f.eks. tiden etter siste istid.