Spat, orddel fra tysk i navn for visse lyse mineraler med utpreget spaltbarhet , f.eks. feltspat, fluoritt (flusspat), kalsitt (kalkspat), sideritt ( jernspat ) og barytt (tungspat).