Polerslip, høyglanspolert, plant snitt gjennom en bergart eller et mineral. Brukes ved studier av opake (ugjennomsiktige) mineraler i reflektert lys, såkalt malmmikroskopering. Jfr. tynnslip.