Geokjemisk prospektering, leting etter råstoffer ved kjemisk analyse av et stort antall prøver på jordoverflaten, f.eks. sporelementanalyse av sand langs bekker. Resultatene tegnes inn på kart og kan gi indikasjoner på forhøyede konsentrasjoner i berggrunnen.