Sill, laggang, skiveformet intrusjon (gangbergart) mellom parallelle, oftest sedimentære lag.