Variasjonsdiagram, diagram som viser den kjemiske variasjon i en magmatisk bergartsserie. Diagrammet fremkommer ved f.eks. å plotte vektprosent av et oksid av et hovedgrunnstoff (f.eks. Na2O, CaO, Al2O3) mot vektprosent av silika (SiO2). Slike diagrammer brukes for å vise det genetiske slektskapet mellom bergartene, og klargjøre eventuelle prosesser som har påvirket bergartserien.