Sial er en eldre betegnelse på den øvre delen av jordskorpen.