Sial, forkortelse for silisium og aluminium, er en eldre betegnelse på den øvre delen av jordskorpen.