Anorogen, uttrykk brukt i geologien om noe som ikke er knyttet til fjellkjededannelse, f.eks. et tidsrom, en hendelse med hevning eller senkning, fremtrenging av en granittsmelte osv. som er uten tilknytning til samtidig regional deformasjon.